Anbi

De Evangelische gemeente “De Levensbron” te Zevenhuizen is een kerkgenootschap in de zin van artikel 2:2 van het Burgerlijk Wetboek en is sinds 2008;
ANBI gecertificeerd door de belastingdienst.  
 
De Evangelische gemeente “De Levensbron” is aangesloten bij een organisatie, die in Nederland bekend is onder de naam “Ministers Fellowship Global Nederland (M.F.G NL)”.